KINHDOANHNHA.COM.VN

DT: 1200.00m2
Giá: 3.60 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 200.00m2
Giá: 2.30 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 501.00m2
Giá: 1.25 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 2400.00m2
Giá: 2.60 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 38000.00m2
Giá: 1.60 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1500.00m2
Giá: 2.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2015-11-08
DT: 5000.00m2
Giá: 2.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 5000.00m2
Giá: 2.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 4100.00m2
Giá: 1.69 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1000.00m2
Giá: 5.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 1000.00m2
Giá: 5.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
nuoc-hoa-cao-cap nhan-kim-cuong