KINHDOANHNHA.COM.VN

Bán Đất Đường Nguyễn Văn Tạo Huyện Nhà Bè

DT: 300.00m2
Giá: 2.01 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 400.00m2
Giá: 1.60 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 1000.00m2
Giá: 4.70 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 150.00m2
Giá: 1.07 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 150.00m2
Giá: 1.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 300.00m2
Giá: 21.00 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 150.00m2
Giá: 1.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 100.00m2
Giá: 860.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 200.00m2
Giá: 1.40 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 250.00m2
Giá: 1.90 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 300.00m2
Giá: 2.00 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
nuoc-hoa-cao-cap nhan-kim-cuong