BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
DT: 1000.00m2
Giá: 3.30 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 112.00m2
Giá: 11.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 1400.00m2
Giá: 13.30 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 20000.00m2
Giá: 2.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 140.00m2
Giá: 1.40 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 420.00m2
Giá: 2.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 740.00m2
Giá: 2.30 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 750.00m2
Giá: 2.30 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 1000.00m2
Giá: 4.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 1200.00m2
Giá: 7.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 194.00m2
Giá: 1.50 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 570.00m2
Giá: 13.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 400.00m2
Giá: 8.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 578.00m2
Giá: 7.80 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 200.00m2
Giá: 9.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 222.00m2
Giá: 2.53 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 283.00m2
Giá: 10.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 120.00m2
Giá: 11.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 220.00m2
Giá: 11.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 1000.00m2
Giá: 6.50 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 676.00m2
Giá: 5.90 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 2005.00m2
Giá: 2.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 2900.00m2
Giá: 3.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 1182.00m2
Giá: 4.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 2100.00m2
Giá: 6.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 2000.00m2
Giá: 2.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 100.00m2
Giá: 930.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 98.00m2
Giá: 720.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 100.00m2
Giá: 720.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 91.00m2
Giá: 930.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC
DT: 283.00m2
Giá: 10.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
13/05/2016
DT: 750.00m2
Giá: 1400.00 triệu
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
13/05/2016
DT: 140.00m2
Giá: 10.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
12/05/2016
DT: 1000.00m2
Giá: 5.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 136.00m2
Giá: 1.95 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 3000.00m2
Giá: 1.70 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 80.00m2
Giá: 800.00 triệu
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 1800.00m2
Giá: 360.00 tỷ
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 520.00m2
Giá: 3.30 tỷ
Đức Hoà, Long An
10/05/2016