KINHDOANHNHA.COM.VN

DT: 98.00m2
Giá: 720.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 100.00m2
Giá: 930.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 867.00m2
Giá: 1300.00 triệu
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
2016-04-10
DT: 283.00m2
Giá: 10.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 220.00m2
Giá: 11.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 120.00m2
Giá: 11.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 222.00m2
Giá: 2.53 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 200.00m2
Giá: 9.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 578.00m2
Giá: 7.80 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 400.00m2
Giá: 8.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 570.00m2
Giá: 13.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 194.00m2
Giá: 1.50 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
nuoc-hoa-cao-cap nhan-kim-cuong