KINHDOANHNHA.COM.VN

DT: 1800.00m2
Giá: 360.00 tỷ
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 80.00m2
Giá: 800.00 triệu
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 80.00m2
Giá: 900.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 4700.00m2
Giá: 1.90 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 117.00m2
Giá: 1.32 tỷ
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 100.00m2
Giá: 560.00 triệu
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 300.00m2
Giá: 1.15 tỷ
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 150.00m2
Giá: 585.00 triệu
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 200.00m2
Giá: 1.20 tỷ
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
nuoc-hoa-cao-cap nhan-kim-cuong